IMMIGRATION SERVICES

سازمان مهاجرتی کهن‌بابا

عضو رسمی اداره مهاجرت کانادا ICCRC MEMBER #R524495

مجوز ورود خانواده‌ها به کانادا صادر شد

‌⭕️جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، در کنفرانس خبریِ امروز اعلام کرد: ‌‌
‌‌ اعضای درجه یک شهروندان و دارندگان اقامت دائم کانادا (PR) از جمله : همسران، فرزندان و والدین میتوانند وارد کانادا شوند.‌‌ این معافیت شامل ساکنان موقت کانادا نمیشود.
‌‌

** افراد پس از ورود به کانادا، باید ۱۴ روز در قرنطینه باشند.‌‌
چند دقیقه پس از اعلام ترودو در یک جلسه توجیهی، وزیر مهاجرت ماركو مندیچینو تأیید كرد كه دولت فدرال با موفقیت چنین حمایت‌هایی را از استانها به دست آورد. مندچینو گفت: این معافیت جدید برای این است که خانواده ها را به هم نزدیک کند ، اما دولت فدرال اجازه سفرهای کوتاه مدت را نمی دهد. 
✔️این معافیت از فردا اجرا می‌شود.‌ ‌‌‌