IMMIGRATION SERVICES

سازمان مهاجرتی کهن‌بابا

عضو رسمی اداره مهاجرت کانادا ICCRC MEMBER #R524495

ویزای استارت اپ‎

ویزای start-up :برنامه ویزای استارت آپ در نوع خود اولین نوع ویزا در جهان است. کانادا با هدف قرار دادن یک نوع جدید از مهاجرت کارآفرین از طریق ویزای استارت آپ بطور بالقوه به ایجاد شرکت های خلاق پرداخته که می تواند در سطح جهانی رقابت کرده و ایجاد شغل نمایند.آیا یک ایده تجاری دارید؟ اگر می توانید حمایت سازمانهای کانادایی تعیین شده را برای راه اندازی تجارت خود بدست آورید می توانید به کانادا مهاجرت کنید.سازمانهای تعیین شده کانادایی: برای تقاضای ویزای استارت آپ، فعالیت اقتصادی و یا ایده تجاری شما باید حمایت یکی از سازمانهای تعیین شده که در ذیل آمده است را بدست آورید:

این سازمانها انتخاب می کنند که کدام پیشنهاد تجاری را ارزیابی کنند. اگر یک سازمان تصمیم بگیرد که پیشنهاد تجاری شما را بررسی کند، قابلیت سود دهی و رشد تجارت شما را ارزیابی می کند. هر سازمانی ملاک ها و فرآیند ارزیابی مختص به خود را دارد. اگر سازمانی ایده تجاری شما را حمایت کند، شما را از طریق یک نامه پشتیبانی آگاه می سازد. این سازمانها شامل:

Designated venture capital funds
برای واجد شرایط بودن جهت اخذ ویزای استارت آپ فرد باید حداقل ۲۰۰۰۰۰ دلار در یک یا چند صندوق سرمایه فعالیت اقتصادی تعیین شده کانادایی معرفی شده سرمایه گذاری کنند.

Designated Angel investor groups
جهت اخذ ویزای استارت آپ، فرد باید ۷۵۰۰۰ دلار کانادا از طریق سرمایه گذاری بدست آورد، چنانچه مبلغ سرمایه گذاری شده از سرمایه گذارانی باشد که با یک یا چندAngel investor groups کانادا معرفی شده مرتبط باشد.

Designated business incubators
جهت کسب شرایط اخذ ویزای استارت آپ، فرد باید در یکی از برنامه های تعیین شده در زمینه رشد اقتصادی کانادا پذیرفته شود.

اگر می خواهید بدانید واجد شرایط اخذ ویزای استارت آپ و اقامت دائم در کانادا هستید به موارد ذیل توجه کنید:

باید ثابت کنید ایده یا کسب و کاری که قصد سرمایه گذاری در آن را دارید توسط یک سازمان تعیین شده از سوی کانادا پشتیبانی شده است.

داشتن مهارت های زبانی

داشتن بودجه توافقی کافی

 

برای اقدام از این روش مهاجرتی با سازمان مهاجرتی کهن بابا تماس بگیرید.

مشاوره رایگان ویزا ۰۲۱-۲۲۲۹۰۴۳۷