اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا (ونکوور) برنامه جدید دو ساله کارآفرینی منطقه ای BC PNP را برای جذب کارآفرین های خارجی در این استان ایجاد کرده که از سال 2019 به مدت دو سال آغاز خواهد شد.

شرط اصلی این برنامه، ایجاد و راه اندازی یک بیزینس در شعاع 30 کیلومتری توسط مهاجران جدید در شهرهای کمتر از 75000 نفر است. هدف از این برنامه ایجاد اشتغال در سرتاسر استان و پراکندگی جمعیت در سطح بریتیش کلمبیا است.

مشاغل ایجاد شده باید در راستای تقاضای دولت محلی و با حمایت آنها باشد. متقاضیان باید از محل بیزینس و منطقه مورد نظر بازدید کنند و از دولت محلی دعوتنامه دریافت کرده و سپس شروع به بیزینس کنند.

در نهایت متقاضی از طریق کارآفرینی بریتیش کلمبیا میتواند ویزای کار موقت دریافت کند. بعد از ایجاد بیزینس در بریتیش کلمبیا و برآورده نمودن تمام شروط مورد نظر دولت که توسط متقاضی امضا شده و کسب امتیاز هر شخص در فاکتورهای مختلف، فرد می تواند برای خود و اعضا خانواده تقاضای اقامت دائم کانادا را بکند اما لزوم ایجاد و به سوددهی رساندن بیزنس الزامی است.

علاوه بر موارد ذکر شده، داشتن شرایط زیر الزامی است:

▪️انجام سفر اکتشافی

▪️سرمایه گذاری مبلغ 100 هزار دلار در یک بیزینس

▪️اثبات دارایی حداقل 300 هزار دلار

▪️دارا بودن حداقل 3سال مدیریت بیزینس شخصی یا 4 سال مدیر ارشد یک شرکت در 5سال گذشته

▪️مالکیت 51% بیزینس در بریتیش کلمبیا

▪️مدیریت بیزنس به مدت یک سال

▪️ایجاد شغل برای حداقل یک فرد کانادایی مقیم یا سیتیزن

▪️داشتن نمره زبان معادلCLB4

در طی سفر اکتشافی متقاضی باید طرح پروپوزال اولیه خود را به مدیران منطقه ای اثبات کند که آنها بتوانند دعوتنامه ای که به عنوان بخشی از شرایط اخذ ویزای کاراست را صادر کنند. طرح پروپوزال و بیزنس باید در جهت بهبود و رشد اقتصادی منطقه باشد.

دولت شرایط سرمایه گذاری و هزینه کمتری را نسبت به برنامه استانی فعلی برای این برنامه در نظر گرفته است تا مناطق کمتر توسعه یافته رشد خوبی را داشته باشند.