IMMIGRATION SERVICES

سازمان مهاجرتی کهن‌بابا

عضو رسمی اداره مهاجرت کانادا ICCRC MEMBER #R524495

تاثیر ویروس کرونا روی ویزا و اقامت دائم کانادا

متقاضیان کشورهای ایران، چین و کره جنوبی که در کانون گسترش ویروس خطرناک کرونا هستند و این مساله باعث محدودیت هایی برای آنها شده کمک هایی به عمل آورد. اتباع این کشورها که درخواست خود را برای ویزای کانادا ارائه داده اند و به خاطر مسائلی که از کنترلشان خارج است فاقد شرایط برای انجام مراحل الزامی نظیر انگشتنگاری و ارائه عکس زمان بیشتری در اختیار خواهند داشت.

محدودیت ها ممکن است شامل موارد زیر باشد: – بسته شدن مراکز درخواست ویزا؛
– اختلال در خدمات؛
– دسترسی محدود به دفاتر و ادارات دولتی؛
– دسترسی محدود به پزشکانی که معاینات پزشکی از مهاجران به عمل می آورند.

اداره مهاجرت کانادا همچنین گفته است که درخواست افرادی که تقاضای ویزای کاری، ویزای توریستی، ویزای تحصیل یا اقامت دائم دارند را خواهد پذیرفت. در واقع متقاضیان یک بازه زمانی 90 روزه به جای 30 روز برای انجام امور انگشتنگاری و غیره در اختیار خواهند داشت و طی این مدت هیچ درخواستی به خاطر ناقص بودن مدارک رد نخواهد شد.

وقتی متقاضیان مدارک ناقص خود را تکمیل کردند آن را از طریق فرم آنلاین به اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی باید بفرستند.

افرادی هم که فکر می کنند تاریخ مهمی را در فرایند درخواست شهروندی شان از دست خواهند داد باید از طریق اینترنت با اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا تماس بگیرند و عدم حضورشان را توضیح دهند. مواردی مثل آزمون شهروندی یا آزمون مجدد، مصاحبه و مراسم تحلیف شهروندی.

اما افراد مقیم دائم کانادا که می خواهند از ایران به کانادا بیایند و به مدرک خود دال بر مقیم بودنشان نیاز دارند می توانند فرم آنلاین را به اداره مهاجرت بفرستند. در این فرم از آنها پرسیده می شود ” آیا درخواست شما در دفتری خارج از کانادا در حال رسیدگی است؟” متقاضی باید به این پرسش پاسخ مثبت بدهد.

در موارد اسنثنایی که باید هر طور شده به کانادا بیایید، به دفتر آنکارا واقع در ترکیه به نشانی ANKRA@international.gc.ca ایمیل بزنید. اگر هم به ویزای کاری، توریستی یا تحصیلی نیاز دارید و هر طور شده باید سریعا به کانادا بیایید این فرم آنلاین را باید پر کنید و وضعیت خود را توضیح دهید. اداره مهاجرت برای اینکه مطمئن شود درخواست شما به دفتر مناسب می رود از شما خواهد پرسید که ” آیا درخواست شما در دفتری خارج از کانادا در حال رسیدگی است؟” متقاضی باید به این پرسش پاسخ منفی بدهد و بقیه فرم را تکمیل کند.