۱. انواع ویزای سرمایه‌گذاری:

الف. ویزای سرمایه‌گذاری فدرال:

این برنامه توسط دولت فدرال کانادا اداره می‌شود و شامل دو زیربرنامه است:

 1. برنامه ویزای سرمایه‌گذاری فدرال (FIP):
 • حداقل سرمایه‌گذاری: 1.2 میلیون دلار کانادایی به مدت 5 سال.
 1. برنامه ویزای سرمایه‌گذاری فدرال مسیر سریع (FIIP):
 • حداقل سرمایه‌گذاری: 2.5 میلیون دلار کانادایی به مدت 5 سال.

ب. ویزای سرمایه‌گذاری مناطق (Quebec):

در این برنامه، دولت منطقه کبک مجوزهای ویزای سرمایه‌گذاری را صادر می‌کند. این برنامه شامل دو زیربرنامه است:

 1. برنامه ویزای سرمایه‌گذاری کبک (QIIP):
 • حداقل سرمایه‌گذاری: 1.2 میلیون دلار کانادایی به مدت 5 سال.
 1. برنامه ویزای سرمایه‌گذاری کبک مسیر سریع (QIIP Fast Track):
 • حداقل سرمایه‌گذاری: 2 میلیون دلار کانادایی به مدت 5 سال.

۲. الزامات عمومی:

 • حداقل تجربه مدیریتی:
 • داشتن حداقل دو سال تجربه کاری در مدیریت و یا داشتن حداقل دو سال تجربه کاری در تحصیلات بالایی در زمینه مدیریت.
 • تصدیق مالی:
 • ارائه اسناد و تصدیق مالی که نشان دهد سرمایه متقاضی به شخص خود اختصاص دارد و مشمول مالیات است.
 • امتحان زبان:
 • ثابت کردن توانایی در زبان‌های انگلیسی یا فرانسه با آزمون‌های معتبر مانند IELTS یا TEF.

۳. فرآیند درخواست:

 1. پیش‌نویس:
 • تهیه مستندات مورد نیاز برای درخواست.
 1. ثبت نام:
 • ثبت نام در برنامه مورد نظر و پرداخت هزینه ثبت نام.
 1. بررسی مستندات:
 • بررسی مستندات توسط مقامات مهاجرت.
 1. مصاحبه:
 • مصاحبه با مقامات مهاجرت به منظور ارزیابی مهارت‌ها و توانایی‌ها.
 1. تصمیم نهایی:
 • درخواست تصمیم نهایی از سوی دولت فدرال یا دولت منطقه‌ای.

۴. دریافت ویزا:

 • در صورت تصویب، اخذ ویزای مهاجرت به کانادا.

توجه داشته باشید که مشخصات و الزامات ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند، بنابراین بهتر است به منابع رسمی وابسته به دولت کانادا مراجعه کنید یا با مشاوران مهاجرت معتبر همکاری نمایید.