IMMIGRATION SERVICES

سازمان مهاجرتی کهن‌بابا

عضو رسمی اداره مهاجرت کانادا ICCRC MEMBER #R524495

دستورالعمل های جدید برای افراد با تاییدیه اقامت دائم منقضی شده

دولت فدرال کانادا جزئیات دستورالعمل جدید برای کسانی که اقامت دائم تایید شده COPR دارند اما مدارک آنها منقضی شده را منتشر کرد. 

کانادا مدارک و اسناد منقضی شده را در مرزهای خود در زمان ورود قبول نمی کند، این قانون قبل از کرونا هم وجود داشته است. به علت محدودیت های سفر مربوط به ویروس کرونا، افرادی که تاییدیه اقامت دائم داشتند منتظر بودند تا دوباره مرزهای کانادا باز شود. حال اداره مهاجرت کانادا دستورالعمل هایی را برای این افراد صادر کرده است.
تاییدیه اقامت دائم کانادا COPR یا برگه لندینگ سندی است برای مهاجرانی که برای اقامت دائم به کانادا مهاجرت می کنند. مهاجر باید همه شرایط لازم برنامه را داشته باشد و هزینه های خود را پرداخت کرده باشد و تست های بهداشتی، امنیتی را انجام داده باشد. مهاجران بدون تاییدیه اقامت دائم نمی توانند برای اقامت دائم به کانادا مهاجرت کنند.

چگونه با برگه اقامت دائم کانادا COPR منقضی شده به کانادا  سفر کنیم؟

شما نمی توانید با مدارک منقضی شده به کانادا سفر کنید. اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد، اگر تاییدیه اقامت دائم تاریخ انقضا داشته باشد، شخصی از اداره مهاجرت کانادا در مورد پرونده شما به شما ایمیل می دهد. اگر می خواهید به کانادا مهاجرت کنید، پاسخ این ایمیل را بدهید و نشان دهید که می خواهید به کانادا سفر کنید.
اداره مهاجرت از شما مدارک پزشکی یا اطلاعات دیگر را می خواهد. اگر شما به این ایمیل پاسخ ندهید پرونده شما بسته می شود، یعنی اگر بخواهید در آینده برای اقامت دائم به کانادا بیایید باید دوباره اقدام کنید. 
دولت کانادا با افرادی که تاییدیه اقامت دائم آنها در تاریخ 18 مارس 2020 برابر 28 اسفند 1398 یا قبل از آن منقضی شده قبلا تماس گرفته است. اگر اداره مهاجرت از شما مدارک پزشکی یا مدارک جدید خواسته است، دستورالعمل ها را اجرا کنید و منتظر تماس باشید. نیازی نیست که شما تماس مجدد با اداره مهاجرت داشته باشید.
قبل از کرونا افرادی که تاییدیه اقامت دائم داشتند باید دوباره برای اقامت دائم اقدام می کردند. اما اداره مهاجرت کانادا برای کسانی که به علت محدودیت ها نمی توانستند به کانادا سفر کنند، دستورالعمل هایی را صادر کرده است. 

اداره مهاجرت کانادا از شما چه مدراکی می خواهند؟

زمانی که شما از اداره مهاجرت ایمیلی دریافت می کنید، آنها از شما سوال می کنند که وضعیت خانواده شما به چه صورت است، یعنی ازدواج، طلاق یا فرزند جدید. اگر تغییر ایجاد شده باشد، اداره مهاجرت پرونده شما را آپدیت کرده و از شما مدارک جدید را می خواهد. 
اگر مدارکی که قبلا ارسال کردید منقضی شده باشد احتمالا از شما می خواهند تا مدارک جدید را ارسال کنید، این مدارک شامل سوپیشینه و معاینات پزشکی است. 
شما قبل از انجام معاینه پزشکی باید منتظر دستورالعمل های جدید باشید ونباید اقدامی کنید. اداره مهاجرت کانادا فرمهایی را به شما می دهد تا بعد از اینکه ایمیل را پاسخ دادید، با خودتان نزد پزشک ببرید. 

چه زمانی می توانم به کانادا سفر کنم؟

شما باید تاییدیه اقامت دائم کانادا یا همان برگه لندینگ را به صورت کتبی دریافت کنید، و آنها باید دوباره اسناد شما و خانواده تان را صادر کنند و تاییدیه اقامت دائم جدید و برچسب ویزای جدید را در پاسپورت شما زده باشند.
اگر اداره مهاجرت تاییدیه اقامت دائم را برای شما صادر کند، شخصی از این اداره اسنادی که شما برای سفر به آن نیاز دارید را برای شما راسال می کند.