IMMIGRATION SERVICES

سازمان مهاجرتی کهن‌بابا

عضو رسمی اداره مهاجرت کانادا ICCRC MEMBER #R524495

بزرگترین قرعه کشی Arrima در کبک

دولت کبک یک ابزار خودارزیابی برای متقاضیان نیروی کار متخصص این استان در دسترس قرار داد.

در تاریخ 12 آگوست 2021 – وزارت امور مهاجرت کبک، de la Francisation et de l’Intégration   یک سیستم آنلاین جدید ارزیابی (فقط به زبان فرانسه) معرفی کرد. این بخش به افرادی که می خواهند اطلاعات خود را در سیستم آریما Arrima تحت برنامه نیروی کار متخصص کبک ثبت کنند، اجازه می دهد تا امتیازاتی که در هنگام ثبت اطلاعات خود کسب می کنند را تخمین بزنند. با مقایسه این امتیازات با نتایج انتخاب های قبلی، این افراد ممکن است شانس خود را برای دریافت دعوت نامه برای ارائه درخواست انتخاب دائمی یا همان CSQ تخمین بزنند. ماه گذشته نیز دولت کبک تغییراتی را در بخش امتیازبندی کبک اعلام کرد.

امتیازات به دست آمده فقط به عنوان یک رتبه ارائه می شود و چندین معیار را شامل می شود ، به ویژه:
–    سطح و زمینه تحصیل ؛
–    حضور همسر همراه متقاضی اصلی در مهاجرت آن شخص ؛
–    تسلط به زبان فرانسه ، معتبر با آزمون به رسمیت شناخته شده توسط دولت کبک؛
–    سابقه کار

امتیازات در دعوتنامه ها بر اساس معیارهای زیر ارسال می شوند:
1.    مشخصات فردی:
–    آشنایی با زبان فرانسه ؛
–    آشنایی با زبان فرانسه و انگلیسی ؛
–    سن؛
–    مدت سابقه کاری ؛
–    سطح تحصیلات.

2.    نیازهای بازار کار در کبک و تغییر اولویت های دولت (به عنوان مثال ، داشتن شغلی که کمبود نیروی کار در کبک را با داشتن دانش خوب به زبان فرانسه جبران کند):
–    سابقه کار متقاضی در حرفه پیشنهاد شده
–    رشته تحصیلی ؛
–    مدرک تحصیلی اخذ شده در کبک ؛
–    مدت سابقه کاری در کبک ؛
–    مدت سابقه کاری در بقیه کانادا ؛
–    پیشنهاد کار معتبر ، در صورت لزوم ، به جای اینکه در داخل یا خارج از مونترال واقع شده باشد ، ترکیب شده است.
3.    امتیاز همسر:
–    آشنایی با زبان فرانسه ؛
–    سطح تحصیلات؛
–    مدرک تحصیلی اخذ شده در کبک ؛

4.    برخی از دعوتنامه ها را می توان بر اساس معیارهایی مانند: مقصد متقاضی در کبک درنظر گرفت.
5.    حرفه متقاضی.