IMMIGRATION SERVICES

سازمان مهاجرتی کهن‌بابا

عضو رسمی اداره مهاجرت کانادا ICCRC MEMBER #R524495

نیازی به درخواست مجدد ویزای ویزیتوری نیست

اگر قبل از ۷ سپتامبر درخواست ویزا کرده اید و اعلام کرده اید که واجد شرایط معافیت سفر به کانادا از طریق تزریق واکسن کرونا هستید:

لازم نیست که درخواست دوباره برای ویزای ویزیتوری ثبت کنید. اداره مهاجرت درخواست شما را بررسی می کند. اگر نیاز به اطلاعات بیشتر باشد، اداره مهاجرت ایمیل می فرستد و شما را مطلع می کند.

*اگر قبل از ۷ سپتامبر درخواست ویزا کرده اید و از زمان ثبت درخواست ویزا، شرایط شما تغییر کرده و به یکی از دلایل زیر می خواهید به کانادا سفر کنید، اداره مهاجرت کانادا توصیه کرده که درخواست دوباره ثبت کنید:

  • می خواهید به اعضای درجه اول خانواده خود بپیوندید که سیتیزن هستند یا اقامت دائم کانادا دارند
  • می خواهید به اعضای درجه اول خانواده خود بپیوندید که موقتا در کانادا هستند
  • می خواهید به اعضای درجه دوم خانواده خود بپیوندید که سیتیزن هستند یا اقامت دائم کانادا دارند
  • برای مقاصد تجاری سفر می کنید (جلسه، رویداد خاص، دوره آموزشی)
  • برای مراسم تشیع جنازه و سوگواری سفر می کنید
  • می خواهید در آخرین لحظات زندگی عزیزان در کنارشان باشید
  • می خواهید از یک بیمار نگهداری کنید
  • می خواهید به عنوان خدمه کشتی های دریایی فعالیت کنید
  • برای رسیدگی به امور قربانیان هواپیمای اوکراینی سفر می کنید